top of page

סקר חדש עם נתונים עדכניים על מיניות ילדים.ות ונוער, התנהגויות מיניות ושימוש בפורנוגרפיה בישראל 2023

 

סקר מקיף של "מידע אמין על מין" המרכז הישראלי לחינוך מיני בדק התנהגויות מיניות של ילדים.ות ונוער וכן את כמות החשיפה והשימוש בפורנוגרפיה בשנת 2023 בקרב נוער שלומדים בחינוך ממלכתי וממלכתי דתי.


הנוער בישראל התמודד בשנים האחרונות עם מגוון מצבים שהשפיעו עליו באופן ישיר, מהקורונה, דרך המחסור בצוות חינוכי במערכת החינוך ועד המצב הביטחוני. בתוך האקלים הזה ביקשנו מחברת הסקרים "דיאלוג" לבדוק מהו שיעור יחסי המין בקרב נוער ומהי כמות החשיפה ושימוש בפורנוגרפיה ולהכיר טוב יותר את המתבגרים והמתבגרות של ישראל 2023.

 

בסקר השתתפו 400 צעירים וצעירות יהודים בגילאי 18-21 מהחינוך הממלכתי והממלכתי דתי. הסקר בוצע בינואר 2023 באמצעות פאנל אינטרנטי של מכון דיאלוג – השאלות נשאלו על תקופת היסודי, החטיבה והתיכון של הנסקרים והנסקרות. 

 

7% נחשפו לראשונה פורנוגרפיה בגילאי גן עד סוף כיתה ג'
בכיתות ד'-ו'  29% מהבנים שלומדים בחינוך ממלכתי נחשפים לפורנוגרפיה ו-28% מהבנים שלומדים בממלכתי דתי
אצל בנות שלומדות בחינוך ממלכתי 20% נחשפות לראשונה בגיל זה ובפער דרמטי בנות מממלכתי דתי עם 6% חשיפה בלבד בין כיתה ד' ל-ו'.

 

כ-30% מהילדים/ות נחשפים לראשונה לפורנוגרפיה במהלך בית ספר יסודי. בנים נחשפים יותר מאשר בנות ובנות בממלכתי דתי נמצאות בפער לעומת כל שאר המדגם. גיל החשיפה הראשונה לפורנוגרפיה נמצא בעיקרו בבית הספר היסודי ובגילאי חטיבת הביניים.

 

"החשיפה לפורנוגרפיה בגילאים צעירים היא מגפה" אומרות שלומית הברון וסנדי בשרטי קורדובה, מנכ"ליות "מידע אמין על מין". "המיניות של ילדים שנחשפו לפורנוגרפיה יוצאת מאיזון ויחד איתה עולה התנהגות מינית לא מותאמת: מגניחות בכיתה, דרך שליחת חומר פורנוגרפי בקבוצת הווטסאפ השכבתית ועד לפגיעה מינית ממשית בין ילדים/ות. חובה עלינו ההורים והצוותים החינוכיים לסייע לילדים/ות לדבר מה מותר ומה אסור, מתי הם צריכים לעצור צפייה באופן מידי ולגשת אלינו". ילדים שנחשפו לפורנוגרפיה צריכים את עזרת הוריהם לאזן מחדש את הנפש שלהם, אומרות הברון ובשרטי-קורדובה. 

גיל חשיפה ראשונה לפורנוגרפיה סקר כללי תשפג.jpg

חינוך מיני עובד! ירידה בגיל החשיפה לפורנוגרפיה
למרות שהנתונים עדין קשים, נראה כי המודעות הציבורית, תוכניות משרד החינוך והמודעות של ההורים לחשיפה לפורנוגרפיה נותנות תוצאות. ישנה ירידה בכמות החשיפה לפורנוגרפיה מנתוני סקר קודם משנת 2017. * (לסקר הקודם | הסקר הקודם והסקר הנוכחי בוצעו בצורות שונות מבחינה מתודולוגית ומחקרית)

"לפני 8 שנים כשהקמנו את המרכז הישראלי לחינוך מיני המודעות של הורים לחשיפה לפורנוגרפיה בילדות הייתה נמוכה. כשהיינו מספרים להם בהרצאות שיש חשיפה נרחבת לפורנו בבתי הספר היסודיים הם היו המומים, היום המצב שונה" אומרות הברון ובשרטי קורדובה "הורים יודעים שיש חשיפה, הם יותר מודעים, אנחנו רואות הורים מהנהנים מהרצאות ומדברים עם הילדים/ות יותר ויותר. כתוצאה מכך רואים ירידה בחשיפה – כך שכפי שמחקרים רבים מראים, חינוך מיני עובד ומצמצם חשיפה לפורנוגרפיה ופגיעה מינית". "מידע אמין על מין" מעודד הורים להיות מעורבים בתכנים שילדיהם צורכים ולדבר איתם ישירות על חשיפה לפורנוגרפיה כדי לצמצם ולמנוע אותה. 

גיל חשיפה ראשונה לפורנוגרפיה סקר תשפג.jpg
גיל חשיפה ראשונה לפורנוגרפיה השוואה 2017 2023 סקר תשפג.jpg
תדירות צפייה יזומה בפורנוגרפיה סקר תשפג.jpg
עם מי נחשפת לראשונה לפורנוגרפיה סקר תשפג.jpg
השפעות הצפייה בפורנוגרפיה סקר גרף תשפג.jpg
רגשות בזמן חשיפה ראשונה לפורנוגרפיה סקר תשפג.jpg

כ-40% מהנשים הצעירות משתמשות בפורנוגרפיה

בגילאי 18-21 71% מהגברים שלמדו בממלכתי דתי משתמשים בפורנוגרפיה בתדירות משתנה. 46% מתוכם דווחו שהם צופים בין כל יום לפעם בשבוע. בקרב גברים בני 18-21 שלמדו בבית ספר ממלכתי 66% משתמשים בפורנוגרפיה בתדירות משתנה מתוכם 42% מכל יום ועד לפעם בשבוע.

בקרב נשים בנות אותו גיל שלמדו בממלכתי דתי 40% משתמשות בפורנוגרפיה אך רק 16% מכל יום ועד לפעם בשבוע ובקרב נשים שלמדו בחינוך ממלכתי 43% משתמשות בפורנוגרפיה ו-19% משתמשות בה מכל יום ועד לפעם בשבוע. גם פה מדובר בירידה בשימוש לעומת סקרים קודמים. 33% מהגברים דיווחו שהם חשים שיש לפורנוגרפיה בעיקר השפעה שלילית עליהם, לעומת 15% מהנשים.


"בסדנאות ובהרצאות שלנו לנוער בוגר בכיתות י'-י"ב שאלות ועיסוק בפורנוגרפיה עולים באופן קבוע" אומרות הברון ובשרטי קורדובה "גם מיתוסים וגם מצוקות אמיתיות". הברון ובשרטי קורדובה מתארות בעיות תפקוד מיני אמיתיות שנערים ונערות מבקשים פתרונות לגביהן שמקורן מפורנוגרפיה. "לדוגמה, נער סיפר לי בסיום מפגש שהוא לא מצליח להגיע לאורגזמה בשכיבה, אלא רק בישיבה בתנוחה מסוימת מול המחשב שלו" אומרת בשרטי קורדובה.

 

נוער עושה יותר מין אוראלי ממין וגינאלי

רוב הנוער לא מקיימים יחסי מין וגינאליים. 32% מכלל המדגם מדווחים על עצמם כמי שקיימו יחסי מין וגינאליים עד סוף כיתה י"ב. מדובר בירידה משנים קודמות ובהמשך מגמת ירידה לאורך הדורות. בחינוך ממלכתי: 43% מהבנים קיימו יחסי מין ו-32% מהבנות קיימו מין וגינאלי עד סוף י"ב ובקרב ממלכתי דתי: 19% מהבנים ו-13% מהבנות. מין אוראלי פופולרי יותר ומתרחש בגיל צעיר יותר. 
בממלכתי: 24% מהבנים קיבלו מין אוראלי במהלך חטיבת הביניים ו-16% מהם נתנו מין אוראלי. נערות לעומתן נמצאות במקום שונה. רק 5% העידו שקיבלו ונתנו מין אוראלי במהלך חטיבת הביניים.

מזמוזים בלבוש מלא סקר תשפג.jpg
סקר גיל נשיקה צרפתית תשפג.jpg
מין אוראלי סקר ממלכתי וממלכתי דתי תשפג.jpg
התנסויות מיניות עם בני אותו מין.jpg

כתבו לנו ונשלח לכם את הסקר המלא: כתבו לנו ווטסאפ או התקשרו: 050-209-1216

סקר מין וגינאלי תשפג.jpg
סוגי התנסויות מיניות של נוער כלל הסקר - סקר תשפג.jpg
סקר דמוגרפיה.jpg
bottom of page