2gether we grow | אימהות ובנות מתקשרות התבגרות

תקשורת הורה-ילד/ה בגיל ההתבגרות | מתכוננות למחזור החודשי | פעילות בנות מצווה

"מידע אמין על מין" הוא מיזם חברתי בחינוך מיני. "מידע אמין על מין" מאושרת לעבודה מטעם משרד החינוך (מסלול כחול באתר תכניות חינוכיות של משרד החינוך – כיתות ד'-י"ב) מספר התוכנית שלנו: 2437.

את המפגשים מובילות המנחות שלנו, כולן בעלות הכשרה ובעלות ניסיון בעבודה עם קבוצת הגיל. כולנו נשים בוגרות ובעלות ידע ותפיסת עולם מקצועית.

 

מבנה הפעילות

  1. מפגש ראשון (חובה): מפגש אמהות בנות בנושא תקשורת

  2. מפגש שני (חובה): סלפי ככלי מעצים או גיל ההתבגרות

  3. 3מפגש שלישי (לבחירתכם): סלפי ככלי מעצים או גיל ההתבגרות

פירוט תכני המפגשים

מפגש בנות-אימהות (90 דקות) – תקשורת אם-בת בגיל ההתבגרות: לפתוח את השאלה מה מספרות לאמא ומה לא, מה חשוב לספר ומה ניתן לשמור לעצמי וכיצד פותחים שיח על נושאים מביכים או מורכבים.

במידה ובחרתם שיעור דימוי גוף (90 דקות) – סלפי ככלי מעצים: לתת מידע על הבנייה של דימוי גוף של נשים וגברים במציאות שלנו כיום. ולפתוח אפשרויות ליצירת דימוי גוף חיובי בחברה שלנו באמצעות שיח על מה מצלמות, מתי ואיפה – מה אחרים/ות מצלמות ומדוע.

 

במידה ובחרתם שיעור מחזור חודשי  (90 דקות)– גיל ההתבגרות: לתת מידע על גיל ההתבגרות, התפתחות גופנית, מחזור ווסת, היווצרות עובר, שמות אברי המין כללי מוגנות ומענה לשאלות של הילדות.

 

חובות מזמינות/י המפגשים

•קבוצת בנות מצווה לא תהיה פחות מ-7 ילדות ולא יותר מ-20 ילדות

•יש צורך בכיסאות לכל המשתתפות/ים (הישיבה לא תהיה על ספות, פופים)

המפגשים יערכו בחדר נטרלי ולא סלון בית (מתנ"ס, כיתה, מרתף וכו')

•ארגון מקום הסדנאות הוא באחריות ההורים

•על ההורים לחתום על מכתב אישור השתתפות בסדנאות וחתימה על התכנים שיועברו בסדנאות

קבלו הצעת מחיר עכשיו

Image 10.png