top of page

ניהול אירוע פגיעה מינית בקהילה

רכישת הקלטות השתלמות מקוונת מצולמת. ההשתלמות ניתנה בפברואר 2022 וצולמה במלואה, ניתן לרכוש את הקלטת המפגשים לצפייה אישית.
​פרטים על ההשתלמות המוקלטת
  • משך: 4 מפגשים של 90 דקות כל מפגש | המפגשים המקוריים ניתנו בזום
  • מרצה: שלומית הברון, מנכ"לית "מידע אמין על מין" המרכז הישראלי לחינוך מיני. כיצד באים ילדים לעולם
  • עלות: 285 ש"ח | לפרטים מלאים ורכישה
  • אופן קבלת ההקלטות: מיד אחרי התשלום ירד למחשב שלכם קובץ באופן אוטומטי ובו קישור להקלטות
מקטע מתוך המפגש השני של ההשתלמות
ניהול אירוע פגיעה מינית בקהילה פרסום מרובע שלומית הברון לימודי המשך השתלמות המשך.png
לימודי המשך סבב 2 פרסום מרובע.png
Image 10.png
bottom of page