top of page

ליווי אירוע של מיניות לא מותאמת או פוגעת בקהילה

סיוע לבתי ספר, ישובים וארגונים חינוכיים בניהול אירוע פגיעה מינית המתרחש בתוך בית הספר, הישוב או הקהילה. איסוף האירוע וארגון שלו. מפגשים עם הצוות וההורים, מתן שפה, תחושת שליטה וחזרה לשגרה.

מטרות הליווי

עיגול אדום 9.png

יצירת שפה לשיח

זו הטרדה? בעילה אסורה בהסכמה...? יצירת שיח חינוכי ולא משפטי לסיוע לתקשורת בריאה ומובנת יותר

עיגול אדום 7.png

הרגעה ואיזון

אירוע של מיניות לא מותאמת יוצר מעגלי חרדה בכלל הקהילה - מטרת התהליך לאזן ולהרגיע

עיגול אדום 1.png

תמיכה בצוות 

האירוע יוצר לחץ רב על הצוות החינוכי/המוביל. נלווה את הצוות ונסייע לו רגשית.

עיגול אדום 5.png

כלים מעשיים

נסייע להורים לדבר בצורה מתאימה עם הילדים/ות והנוער בבית. נסייע לצוות להחזיק את האירוע

תהליך הליווי שלנו

ליווי אירוע בגן ילדים

 • מפגש עם צוות הגן - מתן מידע ראשוני, שפה וסיוע

 • מפגש עם ההורים לילדים/ות המעורבים/ות (במידת הצורך)

 • מפגש לכל ההורים והצוות – הסברים, הרגעה ומתן כלים לשיח עם הילדים ולאבחון מצבם

 • מפגשים נוספים לפי הצורך

 • ליווי טלפוני צמוד לאורך כל התקופה

ליווי אירוע במסגרת חינוכית או ביישוב

 • מפגש ראשון עם הצוות החינוכי המוביל - מתן כלים, שפה וסיוע ראשוני

 • מפגש/ים עם ההורים של התלמידים/ות המעורבים/ות (במידת הצורך ולפי שיקול דעת של גורמי המקצוע המעורבים באירוע)

 • מפגש עם הצוות החינוכי: כלים לשיח עם תלמידים. כלים להכרות עם המצב. כפל נאמנויות ועוד.

 • מפגש להורים: כלים לשיח שמור ומרגיע בבית, כלים להבנת המצב, כלים להחזרת תחושת השליטה

 • מפגשים עם הילדים/ות הנוער (בהתאם למתרחש במהלך האירוע ולהמלצת הגורמים המלווים)

 • מפגשים נוספים לפי הצורך

 • ליווי טלפוני צמוד לאורך כל התקופה

bottom of page