top of page

הרצאות וסדנאות חינוך מיני לצוות חינוכי/טיפולי

מודל הפירמידה: ליצירת מוגנות בסביבה חינוכית/טיפולית
 • ארבעה שלבים בדרך למוגנות – עבודה עם מודל הפירמידה של 'מידע אמין על מין'

 • הרמזור: התנהגויות מיניות מותאמות, לא מותאמות וסיכוניות בגילאי הילדות הצעירה (א'-ג') והבוגרת (ד'-ו')

 • כללי מוגנות פשוטים להפעלה במסגרת החינוכית/טיפולית (נשאיר לצוות חומרים לעבודה)

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי א'-ו'| משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
הרמזור – התנהגויות מיניות מותאמות ולא מותאמות ביסודי
 • בדיחה? משחק? הטרדה? שובבות או אלימות? - כלים להבנת סיטואציות מיניות

 • התנהגויות מיניות תקינות, לא תקינות וסיכוניות - טווח המיניות התקין בילדות

 • תיאורי מקרים ומצבים אופייניים לגיל – הסתכלות על מצבים "ירוקים" "צהובים" ו"אדומים", ניתוח מצבים מהשטח ומתי צריכות להידלק נורות אדומות

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי א'-ו'| משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
התמודדות עם תוכן מיני במסכים וחשיפה לפורנוגרפיה
 • מידע אמין על פורנוגרפיה והשפעתה על ילדים'ות

 • המרחב הפורנוגרפי לעומת פורנוגרפיה – העולם המיני בו אנו חיים

 • מניעת חשיפה לפורנוגרפיה והתמודדות במידה והייתה חשיפה – כיצד לנהל אירוע של חשיפה לפורנוגרפיה במסגרת חינוכית

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי א'-ו'| משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
מניעת אלימות מינית וניהול אירוע של פגיעה מינית בבית הספר
 • מידע על אלימות מינית בילדות – מיתוסים מול מציאות

 • כללים למוגנות ומניעת אלימות מינית – כולל שיח עם הורים

 • חוק חובת דיווח ועובדה מול ההורים אחרי אירוע פגיעה מינית במסגרת החינוכית

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי א'-ו'| משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 

יסודי

חטיבה ותיכון

מודל הפירמידה: ליצירת מוגנות בסביבה חינוכית/טיפולית
 • ארבעה שלבים בדרך למוגנות – עבודה עם מודל הפירמידה של 'מידע אמין על מין'

 • הרמזור: התנהגויות מיניות מותאמות, לא מותאמות וסיכוניות ב"שנות המוח הקפוא" (ז-ח) ובגיל ההתבגרות הבוגר (ט-י"ב)

 • כלים מעשיים לחינוך מיני בחטה"ב ובתיכון (נשאיר לצוות חומרים לעבודה ונלמד לעבוד איתם)

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי ז'-יב' | משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
הרמזור – התנהגויות מיניות מותאמות ולא מותאמות בגיל ההתבגרות
 • בדיחה? משחק? הטרדה? שובבות או אלימות? - כלים להבנת סיטואציות מיניות

 • התנהגויות מיניות תקינות, לא תקינות וסיכוניות - טווח המיניות התקין בגיל ההתבגרות הצעיר והבוגר

 • תיאורי מקרים ומצבים אופייניים לגיל – הסתכלות על מצבים "ירוקים" "צהובים" ו"אדומים", ניתוח מצבים מהשטח ומתי צריכות להידלק נורות אדומות

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי ז'-יב' | משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
פורנוגרפיה, מסכים וגיל ההתבגרות
 • מידע אמין על פורנוגרפיה והשפעתה על מתבגרים ומתבגרות – דומה ושונה בין בנים לבנות

 • המרחב הפורנוגרפי לעומת פורנוגרפיה – העולם המיני בו אנו חיים והתמודדות עם מסרים ברשתות החברתיות

 • איך מדברים עם מתבגרים'ות עם פורנו – חינוך למיניות בריאה (נשאיר לצוות חומרים לעבודה ונלמד כיצד לעבוד איתם)

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי ז'-יב' | משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
 מניעת אלימות מינית וניהול אירוע פגיעה מינית בבית הספר
 • מידע על אלימות מינית בישראל ובעולם – מיתוסים מול מציאות

 • חוק חובת דיווח ועובדה מול ההורים אחרי אירוע פגיעה מינית במסגרת החינוכית

 • ניהול אירוע פגיעה מינית במרחב החינוכי – מודל עבודה במעגלים

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי ז'-יב' | משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
טרנסית, פנסקסואל וג'נדרקוויר נכנסו לבר
 • מין, מגדר ומיניות על הרצף | מיתוסים מול מציאות בלהטב"ק

 • מילון מונחים עכשווי: בי, טרנס, פאן סקסואל, ג'נדרקוויר א-סקסואל ועוד

 • כלים חינוכיים ליצירת מרחב בטוח ונקי מהומופוביה וטרנופוביה

קהל יעד: צוות חינוכי או טיפולי ז'-יב' | משך: 90 דקות | פרונטלי או בזום | קבלו הצעת מחיר 
bottom of page