top of page

קורס חינוך מיני | השתלמות חינוך מיני

"מידע אמין על מין", המרכז הישראלי לחינוך מיני מכשיר מזה 7 שנים א'נשי חינוך וטיפול לעבודה בתחום החינוך המיני עם פעוטות, ילדים'ות, מתבגרים'ות, הורים וצוותים חינוכיים/טיפוליים. בבית, בכיתה ובקליניקה.
הנושאים הנלמדים בהשתלמויות
 
 1. מיניות ילדים ונוער בעידן המסכים
 2. בירור עמדות אישי וקבוצתי בנושא מיניות ילדים ונוער
 3. התבוננות פנימה אל בית הורינו וילדותנו - סדנה
 4. מיניות פעוטות וילדים צעירים
 5. כיצד באים ילדים לעולם
 6. סגנונות שיח בבית בנושא מיניות
 7. הרמזור - התנהגויות מיניות מתאימות, לא מתאימות ופוגעניות מגיל 3 ועד 18
 8. גיל ההתבגרות
 9. מיניות של נוער צעיר ובוגר
 10. הבניית גבריות ונשיות - חברה, מיניות ותרבות
 11. גוף - כל המידע הרלוונטי על גוף, התפתחות, אברי מין, יחסי מין, הקרום הכניסה לנרתיק, מיתוסים ועוד
 12. להטב"ק - כל המידע העדכני בתחום
 13. פורנוגרפיה והתמודדות איתה בבית ובכיתה בילדות ובגיל ההתבגרות + הנחיית הורים אחרי שילדיהם נחשפו
 14. אלימות מינית - מידע וכלים לאיתור ומניעה
 15. עבודה לפי קבוצות גיל במרחב החינוכי - כלים מעשיים לעבודה בשטח
 16. בניית מערך שיעור בחינוך מיני - משחקים, כלים, מתודות
 
בין שיעור לשיעור ישנה למידה עצמאית נוספת באמצעות צפייה בהרצאות מוקלטות, האזנה לפודקסטים וקריאה
ההשתלמויות שלנו
 

01

מרץ 2023 | היברידי | מחזור ל' 1
15.03.23-28.06.23 | 12 מפגשים
ימי ד' | זום 09:00-12:15

פרונטלי 09:30-14:30

8 מפגשים בזום + 4 מפגשים ארוכים פרונטליים בת"א
מנהלת השתלמות: שירלי קורסיה
56 שעות אקדמיות

תאריכי המפגשים הפרונטליים:
15.03.23 | 03.05.23 | 24.05.23 | 21.06.23
שעות: 09:30-14:30

03

יולי 2023 | פרונטלי | מחזור לא' 1
ימים א' ו-ד' | 02.07.23-30.07.23 | 9 מפגשים
פרונטלי בתל אביב | 09:30-14:30

מנחות ההשתלמות: שלומית הברון, סנדי בשרטי + צוות המנהלות הבכירות של מידע אמין על מין.
60 שעות אקדמיות
מוכר לגמול השתלמות לשנת שבתון בלבד
(גמול אישי אחרי שיחה עם מחלקת הגמול שלכן.ם)

05

אוקטובר 2023 | מקוונת | מחזור לב' 1
10.10.23-23.01.24 | 16 מפגשים
ימי ג' בוקר | 09:00-12:15

מנהלת השתלמות: מנחה בכירה מצוות "מידע אמין על מין" - התעדכנו בהמשך. 
60 שעות אקדמיות

07

ינואר 2024 | מקוונת | מחזור לג' 1
01.01.24-15.04.24 | 16 מפגשים
ימי ב' בוקר | 09:00-12:15

מנהלת השתלמות: מנחה בכירה מצוות "מידע אמין על מין" - התעדכנו בהמשך.

60 שעות אקדמיות

09

מרץ 2024 | מקוונת | מחזור לד' 1
03.03.24-23.06.24 | 16 מפגשים
ימי א' בוקר | 09:00-12:15

מנהלת השתלמות: מתוך צוות המנהלות הבכירות של "מידע אמין על מין".
60 שעות אקדמיות

11

מרתון יולי 2024 | פרונטלי | מחזור לה' 1
01.07.24-29.07.24 | 9 מפגשים
ימים א' + ד' | 09:30-14:30 בתל אביב 

מנחות ההשתלמות: שלומית הברון, סנדי בשרטי + צוות המנהלות הבכירות של מידע אמין על מין.

60 שעות אקדמיות

מוכר לגמול השתלמות לשנת שבתון בלבד(גמול אישי אחרי שיחה עם מחלקת הגמול שלכן.ם)

02

אפריל 2023 | היברידי | מחזור ל' 2
02.04.23-02.07.23 | 12 מפגשים
ימי א' | זום 19:00-22:15

פרונטלי 16:00-21:00

8 מפגשים בזום + 4 מפגשים ארוכים פרונטליים בת"א
מנהלת השתלמות: עדי בן דור קורן
56 שעות אקדמיות

תאריכי המפגשים הפרונטליים:
02.04.23 | 07.05.23 | 28.05.23 | 25.06.23
שעות: 16:00-21:00

04

יולי 2023 | פרונטלי | מחזור לא' 2
ימים ב' ו-ה' | 03.07.23-31.07.23 | 9 מפגשים
פרונטלי בתל אביב | 09:30-14:30

מנחות ההשתלמות: שלומית הברון, סנדי בשרטי + צוות המנהלות הבכירות של מידע אמין על מין.

60 שעות אקדמיות

מוכר לגמול השתלמות לשנת שבתון בלבד(גמול אישי אחרי שיחה עם מחלקת הגמול שלכן.ם)

06

אוקטובר 2023 | היברידית | מחזור לב' 2
11.10.23-24.01.24 | 16 מפגשים
ימי ד' ערב |

מפגשים מקוונים: 19:00-22:15
מפגשים פרונטלים בת"א 16:00-21:00

מנהלת השתלמות: מנחה בכירה מצוות "מידע אמין על מין" - התעדכנו בהמשך. | 66 שעות אקדמיות

תאריכי המפגשים הפרונטליים: 11.10.23 | 08.11.23 | 06.12.23 | 24.01.24 | שעות: 16:00-21:00 

08

ינואר 2024 | מקוונת | מחזור לג' 2
02.01.24-16.04.24 | 16 מפגשים
ימי ג' ערב | 19:00-22:15

מנהלת השתלמות: מנחה בכירה מצוות "מידע אמין על מין" - התעדכנו בהמשך.

60 שעות אקדמיות

10

מרץ 2024 | מקוונת | מחזור לד' 2
07.03.24-27.06.24 | 16 מפגשים
ימי ה' ערב | 19:00-22:15

מנהלת השתלמות: מנחה בכירה מצוות "מידע אמין על מין" - התעדכנו בהמשך.

60 שעות אקדמיות

12

מרתון יולי 2024 | פרונטלי | מחזור לה' 2
03.07.24-31.07.24 | 9 מפגשים
ימים ב' + ה' | 09:30-14:30 בתל אביב 

מנחות ההשתלמות: שלומית הברון, סנדי בשרטי + צוות המנהלות הבכירות של מידע אמין על מין.

60 שעות אקדמיות

מוכר לגמול השתלמות לשנת שבתון בלבד(גמול אישי אחרי שיחה עם מחלקת הגמול שלכן.ם)

קהל היעד של ההשתלמויות
 • יועצות'ים חינוכיות'ים; מורות'ים, רכזות'ים ומחנכות'ים

 • מנהלות'י מסגרות חינוכיות: בתי ספר, מתנ"סים, אחראיות'י חינוך בקיבוצים, תנועות נוער

 • עו"סיות'ים, מדריכות'י הורים, פסיכולוגיות'ים

 • מרפאות בעיסוק, קלינאיות'י תקשורת, משלבות'ים

 • מדריכות'ים נוער,  עובדות'י פנימיות, עובדות'י קידום נוער

 • בכל ההשתלמות ישולבו מספר מצומצם של משתתפות'ים שאינן'ם אנשי מקצוע (עד שניים) - אם הנושא בוער בך, כתב'י לנו

דרישות חובה מקדימות למועמד/ת להשתלמות  

 • ניסיון מעשי מוכח בעבודת הדרכה; חינוך; הוראה; טיפול; והנחיית ילדים/ות או בני/בנות נוער (או עבודה עם הורים או צוותים חינוכיים וטיפוליים)

 • תפיסת עולם פמיניסטית בסיסית והכרות עם תיאוריות פמיניסטיות - ברמה בסיסית

 • עניין ומעורבות בתחומי החינוך או החינוך המיני (למי שאינם א.נשי מקצוע)


מנחות ההשתלמות

לכל השתלמות שלנו ישנה מנהלת השתלמות מתוך המנהלות של המרכז. מנהלת ההשתלמות מעבירה כמחצית מהמפגשים, מנכ"ליות המרכז שלומית הברון או סנדי בשרטי קורדובה מעבירות את המחצית השנייה.

 • שלומית הברון: מחנכת למיניות בריאה, מנכ"לית משותפת של "מידע אמין על מין"

 • סנדי בשרטי קורדובה: אחות, מחנכת מיניות בריאה, מנכ"לית משותפת של "מידע אמין על מין"

 • עדי בן-דור קורן: מחנכת מובילה למיניות בריאה בצוות "מידע אמין על מין" 

 • לירון אבידר: מחנכת מובילה למיניות בריאה בצוות "מידע אמין על מין", פסיכותרפיסטית גוף-נפש

 • סיוון סבג: מחנכת מובילה למיניות בריאה בצוות "מידע אמין על מין", עוסקת בעבודה עם נוער קצה

 • שירלי קורסיה: מחנכת מובילה למיניות בריאה בצוות "מידע אמין על מין"

 • שי-לי בן-אור: מחנכת למיניות בריאה מומחית ללהטב"ק מעבירה מפגשים בנושא

(ייתכנו שינויים בצוות)

עלות ההשתלמות

 • תשלום ראשון | 700 ש"ח | עם הקבלה להשתלמות - לשמירת המקום שלך בהשתלמות

 • תשלום שני | 3,500 ש"ח | יש לשלם עד ליום תחילת ההשתלמות | ניתן לחלק ל-6 תשלומים בכרטיס אשראי

 • סה"כ: 4,200 ש"ח 

 • העלות היא להשתלמויות בשנה"ל תשפ"ג | החל מהשתלמות אוקטובר 2023, תשפ"ד ישתנה המחיר.

הירשמו עכשיו

 

מדיניות ביטולים

 • עד שבועיים לתחילת ההשתלמות - החזר מלא​

 • 13-1 ימים לתחילת ההשתלמות - יש לשלם תשלום של 700 ש"ח 

 • לא יוחזרו תשלומים אחרי תחילת ההשתלמות

 

תהליך המיון והקבלה להשתלמות - כיצד מצטרפים?

המתעניינות/ים בהצטרפות להשתלמות:

 • מלאו את טופס המיון המהווה את השלב הראשון במיונים להשתלמות | אנו ניצור אתכן'ם קשר אחרי מילוי הטופס

 • מתוך כלל המועמדות/ים נזמן חלק לראיון אישי (טלפוני או מקוון) המהווה את שלב המיון השני והאחרון

 • לצערנו לא נוכל לקבל את כל המועמדות/ים

הירשמו עכשיו

​​אפשרות להשתלבות בהנחיית נוער ב"מידע אמין על מין"
מתוך הלומדות/ים בקורס שירצו בכך ויתאימו לעבודה ובהתאם לצרכים של "מידע אמין על מין", נגייס מנחות.ים (פרילאנסריות.ים משרה חלקית) - בהתאם לצרכים ולהתאמות שונות. אנו לא מתחייבות על כך ואין ביטחון שמי שתעבור את ההשתלמות תוכל לעבוד איתנו. רוב העבודה שלנו מתרכזת במרכז הארץ ומצריכה נסיעות לכל הארץ.

פרטים נוספים על ההשתלמות

 • בין מפגש למפגש יש למידה עצמאית חשובה הכוללת צפייה בהרצאות מוקלטות, האזנה לפודקסטים וקריאה.

 • המפגש האחרון של כל השתלמות זום מקוונת מתקיים פרונטלית בתל אביב

 • ההשתלמויות הפרונטליות והמפגש הפרונטלי מתקיים בהתאם לתו הירוק ולהנחיות משרד הבריאות

 • האוריינטציה של ההשתלמות היא חינוכית, אולם ניתנים דגשים גם למי שעובדת בקליניקה עם ילדים, נוער והורים

 • בסיום ההשתלמות אנו נותנות תעודה של "מידע אמין על מין".

 • בהשתלמויות הפרונטליות יהיו עד 25 לומדות'ים בקבוצה | בהשתלמויות המקוונות בזום יהיו עד 20 לומדים'ות בקבוצה

א'נשי מקצוע שלמדו אצלנו
מתוך משובים על ההשתלמות 

Image 10.png
bottom of page