top of page
  1. יש לשלם רק אחרי הקבלה להשתלמות - שאלון + ראיון 
  2. עלות ההשתלמות כולה: 4,500 ש"ח - שארית התשלום תוכל להיות עד 6 תשלומים שווים בכרטיס אשראי
  3. מקומך בהשתלמות ישמר רק אחרי התשלום הראשון  - 700 ש"ח 
  4. חשבונית תישלח אוטומטית אחרי התשלום, למייל שלכם. אנא וודאו שקיבלתם אותה.

תשלום ראשון לשמירת מקומך - לכל ההשתלמויות

₪700.00מחיר
    bottom of page