top of page
< Back

מדריך שינה בטוחה אצל חבר

שינה אצל חברים היא חוויה מקובלת בישראל. ילדים וילדות רוצים ללכת לישון אצל חבר או חברה אך בקרב ההורים מתעוררת השאלה: האם זה בטוח? האם אוכל לסמוך על ההורים המארחים? האם הילדים יתנהגו בצורה מתאימה? ניתן להכין ילדים ללינה משותפת ולתרום למוגנות שלהם. זה כדאי וזה אפשרי.

עוד ב"מידע אמין על מין"

מרכז ייעוץ המצפן
מרכז ייעוץ המצפן
מרכז ייעוץ המצפן
bottom of page