top of page
רישום ומיון שלב א' | השתלמות חינוך מיני|

טופס זה מהווה את השלב הראשון ברישום ובמיון להשתלמויות החינוך המיני של "מידע אמין על מין" המרכז הישראלי לחינוך מיני.
אנו ממליצות בחום לפני מילוי הטופס לקרוא בעיון את
המידע על ההשתלמויות

לאיזו השתלמות תרצי.ה להירשם?
bottom of page