top of page
< Back

כללי הזהב למוגנות ומיניות בריאה - גן ויסודי

כללי הזהב למוגנות הם כללי בסיס שחשוב ללמד ילדים וילדות הל מגיל הגן. דפי המידע שלנו עוזרים לכם ליצור שפה למוגנות ומיניות בריאה בבית, בכיתה ובקליניקה. הורידו את דפי המידע ושבו עם הילדים והילדות לשיחה חשובה.

עוד ב"מידע אמין על מין"

פרסום תחתון דפי מידע אתר 2.png
פרסום תחתון דפי מידע אתר 2.png
פרסום תחתון דפי מידע אתר 2.png
bottom of page