top of page
  1. עלות ההשתלמות כולה: 4,500 ש"ח - 700 בתשלום נפרד כמקדמה ועוד 3800 בתשלום זה.

  2. ניתן לפרוס תשלום זה ל-6 תשלומים שווים.

  3. חשבונית תישלח אוטומטית אחרי התשלום, למייל שלכם. אנא וודאו שקיבלתם אותה.

תשלום שני לכל ההשתלמויות

₪3,800.00מחיר
    bottom of page