top of page
פוסטר אונס קבוצתי דף 1 מתוך 2.png
פוסטר אונס קבוצתי דף 2 מתוך 2.png
סיקור אונס קבוצתי.png

אנו ממליצות לדבר עם מתבגרים ומתבגרות על האופן שבו מסוקר מקרה האונס הקבוצתי. את מי שומעים בתקשורת ואת מי לא? למה? מה המשמעות של תמונות האילוסטרציה ששמים ברקע? האם שמענו רק צד אחד של הסיפור? למה? מה היה קורה אם דבר כזה היה קורה לך? לי? לאחותך? לאחיך?

***

האם מותר לשכב עם מישהי שפוכה ושיכורה? האם ניתן בכלל להשיג ממישהי שיכורה ושפוכה רצון מלא והסכמה מלאה ומודעת לקיים יחסי מין ברצון ובתשוקה עם 12 נערים/גברים צעירים שהיא פגשה במלון? ברור שלא. היא שיכורה שפוכה, היא לא במודעות ולא יכולה להביע את רצונה בצורה ברורה.

 

האם סביר שישבו 12 הנערים/גברים צעירים והאישה הצעירה לפני שהחליטו לעשות אורגיה ודיברו בצורה מודעת וברורה על גבולות? מה כן ומה לא? מה מתאים ומה לא מתאים? מה מקובל עליה ומה עליהם ולמה? כדי לקיים אקט מיני קבוצתי צריך שיח מאוד מאוד ברור ומודע לפני תחילתו וצריך שאלכוהול ומצלמות לא יהיו חלק מהמשוואה.

 

מבחן השכל הישר - האם יש הרבה נשים צעירות שרוצות לקיים יחסי מין עם 12 נערים/גברים שהן לא מכירות בבית מלון בארץ אחרת, כשהשפה שלהם ושלה אינה אותה שפה, כשהיא שיכורה מאוד?

 

מבחן האם זה מה שמגיע לך - האם מגיע לך שההתנסויות המיניות של גיל ההתבגרות שלך יהיו יחד עם עוד 12 נערים/גברים צעירים יחד. עם אישה שאתה לא מכיר, שלא מכירה אותך, שלא מרגישה דבר אליך ואתה לא מרגיש דבר אליה? תוך כדי שמצלמים אותך עושה את זה...?

לא מגיע לך. מגיע לך שההתנסויות המיניות שלך יהיו אינטימיות, טובות, נעימות, מלאות תשוקה ורגש - בשביל זה צריך להסתכל לפרטנר/ית שלך בעיניים. להסתכל לה בעיניים זה אומר להיות איתה לבד בחדר. בלי מצלמה.

 

תגידו להם - בצד השני יש אישה שלמה. נערה שלמה. כמוך. עם רגשות. עם משפחה. עם אהבות. עם תקוות. "היא זורמת?" תתרחק.

***

בגיל ההתבגרות ההמלצה הברורה שלנו היא להימנע מכל מגע מיני שיש בו יותר מאשר שני פרטנרים/יות.

עוד חינוך מיני, בבית בכיתה ובקליניקה

bottom of page