top of page

מה זה אומר להיות בן? מה זה אומר להיות בת?

מי מחליט מה נשי ומה גברי? מאיפה יודעים ילדות/ים ומתבגרים/ות מה זה להיות "גבר גבר" ומה זה להיות אישה או מה זה להיות נשית? האם באמת נשים וגברים כה שונים אחד מהשני/ה...? איך מה שאנחנו מלמדים ילדות וילדות, מתבגרים ומתבגרות משפיע באופן ישיר על המיניות שלהן/ם? חומר קריאה, שמיעה וצפייה להורים ולצוותים חינוכיים וכן חומרים מצוינים לצפייה עם ילדים ו/או מתבגרות ומתבגרים. חומר שניתן להראות גם בשיעורי חינוך וגם בשיעורי חינוך מיני.

להורים, צוות חינוכי ולמתבגרים/ות בוגרים/ות (י-י"ב)

למתבגרות ומתבגרים
 

 

 

 

 

bottom of page