top of page

סוד טוב, סוד רע | לילדים/ות ביסודי

ילדים/ות בגילאי הגן ובית הספר היסודי, גם כשהם כבר 'גדולים' בכיתות ה'-ו', לא יודעים אם לא לימדנו אותם, מה עליהם לספר לנו תמיד, גם אם נשבעו או הושבעו לא לספר, גם אם אדם קרוב או אהוב ביקש מהם לא לספר... החלק הארי של הפגיעות המיניות בילדים/ות נעשה על ידי ילד/ה, מתבגר/ת או מבוגר/ת קרוב, מוכר ופעמים רבות מישהו שהוא חבר או אהוב על הילד/ה או המשפחה. בשביל שידעו מה מותר ומה אסור, חשוב לדבר איתם. הנה מה שאנו ממליצות ללמד.
סוד טוב סוד רע עברית תשפד.png
סוד טוב סוד רע ערבית תשפד.png

עוד כלים לחינוך מיני לבית, לכיתה ולקליניקה

bottom of page