כללים לבטיחות ומוגנות במרחב הפיזי | פוסטר לילדים/ות גן-א'-ב'

   הורידו את הפוסטר/דף המידע בחינם | קובץ PDF מוכן להדפסה במדפסת ביתית

תשעה כללים פשוטים לבטיחות ילדות וילדים -
לילדים/ות מגיל 6 עד 12
מכיתה ד' ומעלה
מכיתה ד' ומעלה
לילדים/ות מגיל 6 עד 12
כיצד נרשמים לרשימת השידור של מידע אמין ע
חוברת התפתחות מינית מילדות לבגרות
פוסטרים עם כללים ודרכי פעולה לילדים
הרצאה להורים א-ו
1/1