top of page

כללים לבטיחות ומוגנות במרחב הפיזי | פוסטר לילדים/ות גן-א'-ב'

   הורידו את הפוסטר/דף המידע בחינם | קובץ PDF מוכן להדפסה במדפסת ביתית

תשעה כללים פשוטים לבטיחות ילדות וילדים -
bottom of page