top of page

בגילאי 12-14 עולה הסיכון לפגוע ברשת ולהיפגע

מחקרים רבים חוזרים ומראים שוב ושוב את הסיכון שעולה בין גיל 12 לגיל 14. בגילאים האלה המתבגרים והמתבגרות הצעירים שלנו גם פוגעים יותר וגם נפגעים יותר. 

אז מה נעשה? נעשה חינוך מיני לפני שמתרחשת פגיעה, נלמד אותם ואותן לא לפגוע ונעזור להן ולהם להבין איפה עוברים הגבולות ומתי הם חייבים לבוא אלינו.

דברו איתם על עשרת הדיברות לשימוש חכם ברשת. הן נכונות לכל השנה וגם לקראת החופש הגדול. 

הכנה לחופש הגדול 12-14 תשפב 1.png
הכנה לחופש הגדול 12-14 תשפב 3.png
הכנה לחופש הגדול 12-14 תשפב 5.png
הכנה לחופש הגדול 12-14 תשפב 2.png
הכנה לחופש הגדול 12-14 תשפב 4.png
הכנה לחופש הגדול 12-14 תשפב 7.png
הכנה לחופש הגדול 12-14 תשפב 6.png
bottom of page